"قرٌيه تونس حاجتها بيه"


.اكثر حاجة يحبها الصغير هي ادوات مدرسية و و كتب جدد

خمسين صغير يتيم الاب و الام وحدها تنجمش تاخولوا كرطابلة كيف الصغار الكل.بيكم انتوما نجمو نفرحوهم

كلمونا و نجيوكم فين إنتوما نوصللولهم أماناتهم

22646541


C'est parce que nous comptons sur votre générosité nous nous permettons de vous solliciter. Quelque soit le montant de votre Don, votre geste fera la différence et sera apprécié.

Appel aux dons au profit des enfants issus des familles en besoin et à l'occasion de la rentrée scolaire, notre objectif est de fournir 50 cartables à 50 enfants neccessiteux.

Pour plus de détails, appelez nous 22646541

Nous tenons à vous informer que tous les paiements sont 100% sécurisés et que vous n'êtes pas obligé de s'inscrire.

Allez-y ! C'est simple ! Vous pouvez en un clic participer.

Vous pouvez aussi Partager autour de vous.


Merci à tous !