#إقسم_خيرك_مع_غيرك

شهر رمضان الكريم على الابواب ???????????? الشهر الفضيل قرب و جايب الخير معاه إن شاء الله ????♥️✌️

معملين على ربي و على ناسنا في قابس و خارجها اللي عودونا بدعمهم لينا و ثقتهم في الهلال الأحمر التونسي و نوعدوهم باش نوصلوا آماناتهم إلى مستحقيها

وان شاء الله رمضانكم مبارك ????????

كما يمكنكم التبرع على الحساب الجاري بالشركة التونسية للبنك STB RIB: 10705007036542778878بمن تتصل في حالة الحاجة؟لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بنا على :


أشرف مسعدي: crt.gabes.crt@gmail.com / هاتف: 51802304 / 75222511


بهاء رحماني (متطوع): هاتف: 51038996

)(Bienvenue sur ma Cha9a9a en ligne "إقسم خيرك مع غيرك"


C'est parce que je compte sur votre générosité je me permets de vous solliciter. Quelque soit le montant de votre Don, votre geste fera la différence et sera apprécié.


Je tiens à vous informer que tous les paiements sont 100% sécurisés.

Allez-y ! C'est simple ! Vous pouvez en un clic participer.

Vous pouvez aussi Partager autour de vous.


Merci à tous !It is because I count on your generosity I allow myself to solicit you.

Whatever the amount of your donation, your gesture will make the difference and will be appreciated.

I would like to inform you that all payments are 100% secure.

Go for it ! It's simple ! You can participate in one click.

You can also share around you.

Thank you all
Qui contacter en cas de besoin?


Pour plus de détails vous pouvez nous contactez sur les coordonnées suivantes:

Achraf Messaidi: crt.gabes.crt@gmail.com / Tél : +216 51 802 304 / 75 222 511

Baha Rahmeni (Volontaire): Tél : +216 51 038 996


Who can I contact for further information?


For more information, please contact:

Achraf Messaidi: crt.gabes.crt@gmail.com / Tél : +216 51 802 304 / 75 222 511

Baha Rahmeni (Volunteer): Tél : +216 51 038 996