.في إطار مشروعها لحماية الطفولة جمعية علم النفس و الصحة قامت بتأسيس وحدة عيش ذات طابع عائلي الي تستقبل صغيرات فاقدي للسند العائلي و في وضعية إعاقة ذهنية و جسدية

مساهمتكم تنجم تخلينا نضمنولهم حقوقهم و .نوفرولهم مستقبل يليق بيهم


Dans le cadre d'un projet qui vise la protection de l'enfance, l'association Health and Psychology a mis en place une unité de vie à caractère familial qui accueille des enfants sans soutien familial et en situation de handicap mental et moteur.

Votre contribution nous permettra de garantir leur droits et leur offrir un meilleur avenir !


In order to protect vulnerable children, Health and Psychology association has developred a project that provides a safe and family-oriented structure for children that do not have family support and who are suffering from mental and physical disabilities.

Your contribution will help us protect their rights and provide them a better future !