عسلامة !

أحنا نادي روتاراكت تونس المنزه اليوم جيناكم بحلمة.

مشروع "حلمة" هو مشروع من خلالو نطمحوا إننا نوصلوا المياه الصالحة للشرب لبرشا مناطق لليوم ما فيهاش ماء.

أول محطة لينا في مشروعنا هي مدرسة الظواهر بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان إلي تَفْتَقِرْ لـأبسط الأساسيات اللازمة لتوفير ظروف تدريس محترمة أهمها" توفيرالماء الصالح للشرب " بتكلفة تتقدر ب 000 15 د ت .


هذاكا علاه شقاقتنا هذه هوني بش إلي ينجم يعاونا بش نحققوا حلمتنا و حلمة تلامذة مدرسة الظواهر يعاوننا بلي ينجم كيما يقولو "فليِّسْ مع فليِّسْ يوَلِوْ كديِّسْ" و بقدرة ربي مدرستنا يوَلي فيها الماء و تِتْروى.

نستناو تفاعلكم و تبرعاتكم وكان فما أي إستفسار فيما يخص المشروع تنجموا تتواصلوا معانا على حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي التالية :

  • Facebook : https://www.facebook.com/RacElMenzah
  • Instagram : https://www.instagram.com/rac_tunis_el_menzah/?hl=fr


نشكروكم من كل قلبنا ,مسبقا, على تفاعلكم معانا !


_____________________________________________________________________________________________


Le projet "HELMA" est un projet qui vise à résoudre le problème de l’accès à l'eau potable dans quelques régions rurales dans notre pays.

Ainsi,dans le cadre de son objectif qui consiste à créer un impact aussi positif que durable sur sa communauté, Le Rotaract Club Tunis ElMenzah rendra visite à l'école primaire Dhouaher,Chouamakh - Kairouan,comme un premier arrêt dans son projet, et s'engage à la construction d'un bloc sanitaire dédiée pour cette école afin de permettre à ses écoliers l’accès au droit le plus simple d'une vie digne : le droit à l'eau .


A ce titre, et dans le but de réussir cet événement, nous sollicitons votre appui afin d'achever la somme cible pour l'établissement de notre projet qui est estimé à 15 000 DT.


N’hésitez pas à nous contacter via nos comptes sur les réseaux sociaux pour tout renseignement autour de notre projet :

  • Facebook : https://www.facebook.com/RacElMenzah
  • Instagram : https://www.instagram.com/rac_tunis_el_menzah/?hl=frx


Nous vous remercions d'avance pour votre précieuse contribution !

_____________________________________________________________________________________________


The "HELMA" project is a project that aims to solve the problem of access to drinking water in some rural areas in our country.

Thus, as part of its goal of creating a positive and lasting impact on its community,Rotaract Club Tunis ElMenzah will be visiting Dhouaher Primary School, Chouamakh -Kairouan as a first stop in its project, and is committed to the

installation of a water pumping engine as well as the construction of a dedicated sanitary block for this school in order to allow its pupils access to the simplest right to a dignified life: the right to water .


As such, and in order to make this event a success, we seek out support in order to help us achieve the target sum for the establishment of our project which is estimated to 15 000 DT.


If you feel you can contribute an amount to our cause, it would be hugely appreciated by us as we hope that you agree that this is a worthwhile cause.


Please don't hesitate about contacting us via our social media acoounts for further informations about our project :

  • Facebook : https://www.facebook.com/RacElMenzah
  • Instagram : https://www.instagram.com/rac_tunis_el_menzah/?hl=frx


Thanking you in advance for your valued support.