بإنتشار الكورونا وزيادة الحاجة للأكسيجن احنا شباب الهلال الأحمر بباردو نظمنا حملة تبرعات بش نشريو جهاز مكثف الأكسجين ونحطوه على ذمة إلي مستحقينو

الجهاز يتكلف ب-3500 دينار وصيانتو وتعقيمو وشراء اللوازم إلي تتبدل قيمناها ب-500 دينار

كيما عاونتونا بش وصلنا الأمانة لأصحاب الحق و دخّلتوا الفرحة و الضحكة لقلوبهم حبّيناكم اليوم تكونو اليدّ الّي تحيي وتنجي عباد من هل مرض إلي صابنا


وسيلة مضمونة و آمنة 100 % موثقة و ساهلة Cha9a9a.tn


اعاناتكم امانة و الامانة نوصلوها بكل صدقBienvenue sur notre Cha9a9a en ligne "Collecte de dons pour l'achat d'un concentrateur d'oxygène جمع تبرعات لشراء مكثف الأكسيجين"

Avec la saturation des hôpitaux et des cliniques suite à la croissance exponentielle du nombre de personnes atteintes du virus, des appels de secours ont été lancés pour les personnes en manque d’oxygène. Les jeunes actifs du Croissant Rouge Tunisien Comité Local du Bardo lancent une action pour l’octroi d’un concentrateur d’oxygène afin de le mettre à la disposition des personnes dans le besoin. 

Le concentrateur coûte 3500 DT et son entretien est estimé a 500 DT.


C'est parce que nous comptons sur votre générosité nous nous permettons de vous solliciter. Quelque soit le montant de votre Don, votre geste fera la différence et sera apprécié.


Nous tenons à vous informer que tous les paiements sont 100% sécurisés et que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire.

C'est simple ! Vous pouvez en un clic participer.

Nous vous prions de bien vouloir partager autour de vous.


Merci à vous !