حملة تبرعات للمقاومة ضد فيروس كورونا في مدنين


 بش نحمو أرواحنا أهلنا وصغارنا ونوقفو الانتشار متع الكورونا، لازم نبدو أول حاجة بحماية أكثر الناس اللي معرضين للمرض
واللي هما الطاقم الطبي والشبه طبي


.قررنا نعملو شقاقة نلمدو فيها المساعدات من أولاد الجهة visa card ولا paypal بما أنو فما شكون حب يتبرع أما ما عنداش


شنوة بش نعملو بالتبرعات؟


 نوفروا معدات الوقاية الطبية :


للوحدة اللي تاخذ اختبارات التشخيص في جميع أنحاء الولاية - 


للخلية المركزية اللي توزع معدات الحماية على جميع سبيطارات ومستوصفات الولاية -


و نعاونو العباد اللي عندهم أمراض مزمنة و المعرضين للعدوى


 

!نهدفوا بالأساس على أننا نحمو الطاقم الصحي في المقام لول 

لازمنا نتعاونو ونتكاتفو ناس الكل بش نحدو من انتشار الفيروس


DMK Club Medenine بالتعاون مع نادي التسويق الرقمي بمدنين

المبادرة هذيا جات لمعاضدة كل مجهودات المجتمع المدني من مبادرات وحملات داخل وخارج تونس


اليوم مع بعضنا بش ناقفو وندعمو الإطار الطبي والشبه طبي


! مدنين تعمل عليكم Collecte pour la lutte contre le corona virus à Médenine ! 


Lutter contre la propagation du corona commence par la protection de la première ligne sanitaire en premier lieu !

Nos missions : 


  • Principalement fournir du matériel de protection médical à l’unité pratiquant des tests de dépistage sur tout le gouvernorat et à la cellule logistique qui distribuera les matériels de protection médical à tous les hôpitaux et les centres de circonscription مستوصفات du gouvernorat de Medenine 


  • Aider les personnes atteintes de maladies chroniques ou exposées à l’infection. 


En coopération avec le DMK Club Medenine, cette initiative vient soutenir tous les efforts de la société civile, les initiatives et campagnes à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie

 


Aujourd'hui ensemble, nous soutenons le cadre médical et paramédical !


Nous visons la protection de la première ligne sanitaire en premier lieu!

Tous ensemble nous contribuerons à l’arrêt de la propagation du virus! 

 

Suite aux demandes de ceux qui souhaitent participer et qui n'ont pas de cartes bancaires internationales, nous avons décidé de créer une cagnotte ici à Cha9a9a.

 

Fighting against coronavirus !


Preparedness and response plan for COVID-19 starts by protecting frontline health workers.

 

Our missions are to:


  • Provide essential supplies such as masks, gloves and protective wear for frontline workers. The supplies will be shipped to the regional Corona Test Unit (the only responsible on all the tests in the governorate) and to the Medical Logistics Hub of the governorate.


  • Support and protect older adults and people who have severe chronic medical conditions and are at higher risk for developing more serious complications from COVID-19 illness.


 In cooperation with the DMK Club Medenine, this initiative comes to support all the efforts of civil society, from initiatives and campaigns inside and outside Tunisia.


 Following the requests of those who wish to participate and who do not have international bank cards, we decided to create a fundraising here at Cha9a9a.


Today together, we stand and support the medical and paramedical staff.


Our ultimate goal is to protect Health frontline workers so that they still able to serve and they don’t transmit the virus to Corona negative patients.

 

The world is facing an unprecedented challenge.

We must come together with one heart one mind and one determination to respond to the pandemic

Medenine is counting on you! 

 

 

 

Corona-Pandemie: Diese Krise verbindet und betrifft die ganze Gesellschaft, Besondre Weise die Entwicklungsländer.


Wir appellieren an die gemeinschaftliche Fürsorge und Solidarität von allen.


Mit euren Spenden können wir wie folgt in Medenine (Stadt in Tunesien) unterstützen:

 

  • Lieferung von Masken, Handschuhe und Schutzausrüstung für Mitarbeiter der Gesundheit Sektor.


  • Deckung der Corona Tests Kosten


  • Erwachsene und alte Leute mit schweren chronischen Erkrankungen zu unterstützen und zu schützen.


 In Zusammenarbeit mit DMK Club Medenine, diese Initiative unterstützt alle Bemühungen der Zivilgesellschaft, von Initiativen und Kampagnen innerhalb und außerhalb Tunesiens.


Heute stehen wir zusammen und unterstützen den medizinischen und paramedizinischen Rahmen !


"Medenine" Zählt auf eure Unterstützung!Je tiens à vous informer que tous les paiements sont 100% sécurisés et que vous n'êtes pas obligé de s'inscrire.

Allez-y ! C'est simple ! Vous pouvez en un clic participer.

Vous pouvez aussi Partager autour de vous.


Merci à tous !


#TogetherWeStandAgainstCoronavirus #CoHelpMedenine