"عسلامة و مرحبا بيك في شقّاقتي "من قلب باب الجزيرة تونس...إلى العاصمة نيروبي كينياعلى خاطر 70٪ منحة اللّي تحصلت عليها خلاّتني نرى حلمي بين عينيّ، مساهمتك في 30٪ هي اللّي بش تخليني نعيشو وانحققو

مهما يكون كبر المبلغ، الوقت اللي خصصتهولي هو اللي بش يصنع الفرق


تحويل المبلغ المالي مؤمّن ١٠٠/١٠٠ و من غير ما تسجّل، يكفي انك تنزل على

"Participer"

وتنجم زادا توصّل صوتي و اتبارجي


علمني و خوذ بإيدي...علمني نرد جميلك

مهما نوّر قنديلي...أنا نوري من قنديلك


شكراWelcome to my piggy bank " Chaqaqti" named "From the heart of Beb Dzira, Tunisia... to the capital Nairobi, Kenya"


The 70% scholarship I got gave me hope for my dream. Yet, without your contribution to the remaining 30%, I would not be able to see my life dream comes true! 

Regardlesss the amount of money you will contribute with, the time you spent doing so is what will make the difference!

I would like to inform you that money transfer is 100% secure and that you are not required to register.


Just with one click, you move me one step ahead toward my dream! Go ahead!


You can also help me spread the dream and share with your network! 


Words can't thank you enough! 


----------------------------------------------------


J'ai été sélectionnée pour participer au programme de l'Institut Amani "Post-Graduate Certificate in Social Innovation Management", qui se déroulera de février 2019 à octobre 2019. Un programme de 9 mois dont l'intensité équivaut à celle d'une maîtrise traditionnelle de 2 ans. Ce programme novateur et unique en son genre a été approuvé par des institutions de premier plan comme Ashoka et l'Amsterdam School of Creative Leadership, et bénéficie du soutien du Harvard University Social Entrepreneurship Collaboratory, de l'Université des Nations Unies pour la paix et de Lynn University.


J'ai été soigneusement sélectionnée parmi plus de 300 candidats du monde entier pour étudier l'innovation sociale à Nairobi, Kenya. Le coût réel de ce programme aux taux du marché mondial est de plus de 16 000 $ (= 47 200 TND). Cependant, compte tenu de mes talents que j'ai démontrés dans le processus de candidature, mais aussi de ma situation particulière, j'ai obtenu une bourse de 70%. Par conséquent, les frais de scolarité du programme s'élèveraient pour moi à 2 385 $US (= 7 000 TND).


Le premier dépôt de 1000 $ ( = 3 000 TND)est dû le 14 décembre et j'ai couvert grâce à mes économies et au soutien de certains membres de ma famille. Pourtant, pour le montant restant, soit 1 385 $ (= 4 000 TND) , je crains de ne pas pouvoir le couvrir et de perdre ainsi ma place et ma bourse d'études dans le programme.


Je suis déterminée à libérer le potentiel auquel l'équipe de l'Institut Amani croyait, et je suis sûre que vous aussi, pouvez croire en ce potentiel et m'aider à le transformer en pratique! Il suffit de participer à la collecte de 4 000 TND .

Veuillez cliquer sur ce lien Drive  qui contient l'invitation officielle, le document d'orientation pour plus de renseignements sur le programme, mon CV et ma candidature que j'ai soumis au programme.


Je vous remercie !